Aké sú náboženské a kultúrne pohľady na rhinoplastiku?

# Zákroky
kultúrne a náboženské aspekty rhinoplastiky

Pre mnohých ľudí je dôležité, ako vyzerajú. V spoločnosti, ktorá kladie dôraz na fyzický vzhľad, sa často dostávajú pod ,,tlak“ a chcú sa priblížiť ideálu krásy. Rhinoplastika je chirurgický zákrok meniaci celkový vzhľad či tvar nosa. Môže ísť o operáciu ovplyvňujúcu kvalitnejšie dýchanie alebo o čisto estetický zákrok. Ako je vnímaná z pohľadu kultúrno-náboženských preferencií? 

Sú náboženstvá benevolentné k plastickým operáciám?

Žiadne z najrozšírenejších svetových náboženstiev nemá uzákonené striktné zákazy v otázkach plastickej chirurgie. Každopádne existujú tu ,,odporúčania“, kedy plastika nosa nie je žiaduca. Berte nasledujúci pohľad na estetickú chirurgiu tak trochu s nadsázkou.

  • Kresťanstvo

Kresťanstvo nepovažuje plastickú chirurgiu ,,za nesprávnu“. V Biblii však môžeme nájsť niekoľko textov, ktoré všeobecne naznačujú, čo sa ,,patrí“ a môžeme to uplatniť aj v rámci tohto medicínskeho odboru. Biblia nás varuje, aby sme neboli márniví alebo namyslení a aby sme na seba neupozorňovali tým, ako vyzeráme: ,,šarm je klamlivý a krása je prchavá“. Niekedy dokonca ani ten najskúsenejší chirurg nemôže ,,zadržať ruky času“ a všetky estetické operácie budú mať nakoniec rovnaký výsledok – starnutie. „Je oveľa lepšie pracovať na skrášľovaní človeka vášho vnútra, nevädnúcej krásy jemného a tichého ducha, ktorý má v Božích očiach veľkú hodnotu.“

  • Islam

Nevidí nič ,,zlé“ na plastickej chirurgii, ak sa používa na liečbu zdeformovaného orgánu alebo ak operácia ponúkne lepšiu kvalitu života. Islam však odsudzuje nadmerné skrášľovanie seba samého do tej miery, že mení svoje fyzické črty. Korán považuje takéto zmeny za inšpirované Satanom, ktorý  ,,… prikáže im (svojim oddaným), aby zmenili to, čo Alah stvoril.“

  • Hinduizmus

Názory na plastické operácie nosa sa v hinduizme môžu líšiť medzi jednotlivými skupinami a kastami. Niektorí považujú rhinoplastiku za akceptovateľnú len z dôvodu zdravotných problémov, ktoré ovplyvňujú funkčnosť nosa. Iní sa bránia akýmkoľvek plastickým operáciám z morálnych alebo duchovných dôvodov, pretože považujú telo ,,za dar božstva“ a nie je vhodné zasahovať do jeho prirodzenej podoby. India je napriek tomu považovaná ,,za kolísku“ rhinoplastiky, kedy vtedajší chirurg Sushruta uskutočnil prvú operáciu nosa v roku 600 pred naším letopočtom. Jeho poznatky boli revolučné a ešte dnes z nich nejeden plastický chirurg čerpá.

  • Judaizmus

Ich posvätná kniha Tóra prikazuje, aby Židia ,,…si udržali zdravie a vážili si svoj život“. Preto schvaľuje chirurgický zákrok, ktorý sa považuje za nevyhnutný v priebehu liečby choroby alebo zranenia. Čo keď však nejde o zdravotný, ale len estetický problém? Rabíni si to vysvetľujú po svojom: estetická chirurgia je povolená len s cieľom odstrániť abnormalitu, ak existuje vážna psychologická potreba, alebo ak ,,od toho“ závisí šťastné manželstvo. Ak sa to robí len pre krásu alebo pohodlie, je to ,,zakázané“.

,,Západné“ vs. ,,Východné“ nosy

V západných kultúrach sa menší nos často považuje za atraktívnejší. Tento štandard krásy je často udržiavaný médiami, čo môže vytvárať spoločenský tlak na mladé dievčatá, ktoré túžia po štíhlych menších nosoch. Rovnako tak v niektorých ázijských kultúrach (kórejská, japonská alebo čínska) kde prevažujú malé nevýrazné nosy sa európsky profil nosa s peknou ,,špičkou“ považuje za estetický ideál. Tu však často musí zasiahnuť skúsený plastický chirurg aby zhodnotil, kde sú limity operácie vzhľadom k pôvodnému nosu. V Latinskej Amerike patrí rhinoplastika k najčastejším zákrokom na tvári. ,,Latino“ pacienti majú tendenciu mať nosy s hrubou kožou, hrubé špičky, výrazné širšie nosové dierky. Východné civilizácie ako napríklad India, môžu veľkosť a tvar nosa považovať za znak spoločenského postavenianeinklinujú tak ,,masovo“ k ich úpravám. Rovnako tak obyvatelia afrických štátov s ich výraznými črtami tváre sú tradičnejší, veľkosť a tvar nosa považujú za symbol etnického pôvodurodinných väzieb.

Je dôležité si uvedomiť, že každý je iný a neexistuje jediný štandard krásy, ktorý musí každý spĺňať. V našej liberálnej spoločnosti sú plastiky nosa ,,vítané“ ako zo zdravotných, tak aj z estetických dôvodov. Dôležité je však oboznámiť sa priebehom a kontraindikáciami a konzultovať vzhľad nosa s profesionálmi.

Všetky článkyPrvá konzultáciaZákroky

Zdielať článok:

Facebook Twitter E-mail
Menu