Estetické zákroky MUDr. Ján Mráz rhinoplastika
1

rokov praxe

Plastika nosa / Rhinoplastika

Nos je výrazným prvkom tváre. Jeho úprava môže podstatne ovplyvniť celkový vzhľad osoby. Akákoľvek úprava nosa je preto považovaná za estetický zákrok – za úkon estetickej chirurgie. Cieľom operácie nosa, známej ako rhinoplastika, je upraviť vonkajšiu podobu nosa tak, aby zodpovedala očakávaniam pacienta. V dnešnej dobe neexistujú žiadne alternatívne metódy, ktoré by účinne upravovali tvar nosa. V niektorých prípadoch dochádza aj ku korekcii deviácie nosovej prepážky, čo prospieva k lepšiemu dýchaniu a odvodneniu okolitých nosných dutín.

Plastická operácia nosa patrí medzi najkomplexnejšie operácie v oblasti plastickej chirurgie a vyžaduje vysokú mieru predstavivosti, zručnosti a skúseností chirurga, zvlášť preto, že niektoré úpravy sa vykonávajú bez priameho vizuálneho vedenia. Anomálie tvaru nosa môžu byť vrodené alebo následkom úrazu a niektoré z nich môžu viesť k dýchacím problémom, ktoré spôsobuje zlá priechodnosť nosových ciest. Pred zahájením operácie je dôležité zvážiť celý rad faktorov, ako je funkčný a estetický stav – pre správnu indikáciu zákroku.

Medzi najčastejšie riešené problémy vedúce pacienta na rhinoplastiku patria:

  • hrboľ na nose
  • príliš široký nos
  • široká špička
  • odchýlená prepážka
  • sedlovitý nos a iné.

Pred operáciou je nevyhnutné starostlivo zvážiť všetky detaily, vrátane kvality tkaniva a ostatných individuálnych faktorov a podľa diagnostikovaných nálezov prispôsobiť chirurgický plán. V rámci konzultačného procesu je kľúčové spraviť dôkladnú analýzu, aby sa identifikovali a vyjasnili akékoľvek možné nerealistické očakávania pacienta.

Rhinoplastika je viac než len plastika nosa. Čo je rhinoplastika z pohľadu odborníka – estetika? 

Komu je rhinoplastika určená?

Pacienti sa môžu rozhodnúť pre rhinoplastiku z viacerých dôvodov. Obvykle sa delia na estetické a zdravotné. Z estetického hľadiska je operácia často vyhľadávaná kvôli riešeniu estetických nedostatkov, ako sú asymetria nosa, nevhodná veľkosť nosnej špičky, nosové hrbole alebo zakrivenie nosa, ktoré môžu pacientom spôsobovať nespokojnosť s ich výzorom a negatívne ovplyvniť sebavedomie.

Funkčné dôvody na operáciu môžu zahŕňať problémy s dýchaním, vyvolané napríklad odchýlkou nosovej priehradky alebo inými štrukturálnymi anomáliami, ktoré môže plastická chirurgia účinne napraviť a zlepšiť tak nielen estetiku, ale aj funkčnosť nosa.

Psychologické aspekty rhinoplastiky

Pre mnohých pacientov môže byť nevyhovujúci nos zdrojom psychologického diskomfortu. Rhinoplastika ponúka riešenie, ktoré vedie k „vytvoreniu“ nosa, spĺňajúceho estetické predstavy pacienta a zvyšujúceho jeho sebavedomie a spokojnosť so sebou. Takáto pozitívna zmena môže mať vplyv aj na jeho sociálny život, pracovné uspokojenie a medziľudské vzťahy. Je dôležité mať realistické očakávania a dôkladne prediskutovať všetky aspekty operácie s kvalifikovaným chirurgom, ktorý dokáže ponúknuť postup šitý na mieru vašim individuálnym potrebám.

dokonalý nos plastická operácia nosa rhinoplastika
Menu