Estetické zákroky MUDr. Ján Mráz rhinoplastika
1

rokov praxe

Plastika nosa / Rhinoplastika

Nos je výrazným prvkom tváre. Jeho úprava môže podstatne ovplyvniť celkový vzhľad osoby. Akákoľvek úprava nosa je preto považovaná za estetický zákrok – za úkon estetickej chirurgie. Cieľom operácie nosa, známej ako rhinoplastika, je upraviť vonkajšiu podobu nosa tak, aby zodpovedala očakávaniam pacienta. V dnešnej dobe neexistujú žiadne alternatívne metódy, ktoré by účinne upravovali tvar nosa. V niektorých prípadoch dochádza aj ku korekcii deviácie nosovej prepážky, čo prospieva k lepšiemu dýchaniu a odvodneniu okolitých nosných dutín.

Vzhľad a estetika hrajú svoju rolu

Rinoplastika (ako je často tento úkon na Slovensku označovaný) je zákrok v plastickej chirurgii, ktorý pretvára nos a/alebo zlepšuje jeho funkčnosť. Niektorí ľudia majú záujem o tzv. estetickú (kozmetickú) rhinoplastiku kvôli krajšiemu vzhľadu nosa. Chcú zmeniť jeho tvar, veľkosť, profil, špičku alebo iné charakteristiky, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na vzhľade celej tváre.

Plastická operácia nosa a jej najčastejšie estetické dôvody:

 • vylepšenie nosa, ktorý je „ako cibuľa“, zahnutý, ovisnutý atď.
 • zmenšenie nosa (v niektorých prípadoch aj zväčšenie), aby proporčne bola tvár v rovnováhe
 • zbavenie sa hrbolčekov na mostíku nosa, popr. iných nezrovnalostí
 • vylepšenie vzhľadu nosa kvôli predošlému úrazu/ zlomenine nosa
 • zafixovanie vzhľadu nozdier, ktoré sú príliš široké, malé, veľké atď.

Je však veľa ľudí, ktorí musia podstúpiť tzv. funkčnú rinoplastiku, ktorá zlepšuje dýchanie a funkcie nosa.

plastika bb MUDr. Mráz rhinoplastika estetická chirurgiaPlastická operácia nosa a jej najčastejšie zdravotné dôvody:

 • opravenie vrodenej abnormality (napr. rázštep pery)
 • opravenie zablokovaných nosných priechodov (odchýlené septum)
 • obnovenie dýchacích funkcií po chorobe, liečbe rakoviny, traumatických zraneniach alebo popáleninách,
 • opravenie odchýlenej prepážky. 

Rhinoplastika je chirurgický zákrok, ktorý modifikuje časť tela. Výsledný efekt bude pretrvávať po celý život. Preto je dôležité, aby pacienti boli realistickí ohľadom očakávaných výsledkov a mali realistické predstavy o tom, ako rhinoplastika ovplyvní ich život.

Medzi hlavné pozitívne aspekty takejto plastickej operácie patria:

 • zlepšenie dýchania nosom
 • zlepšenie vzhľadu tváre, čo vedie k zvýšeniu sebavedomia,  viac socializácie, redukcii stresu a úzkosti z vnímania samého seba a svojho komplexu
 • korekcia akýchkoľvek štrukturálnych abnormalít nosa

Plastická operácia nosa patrí medzi najkomplexnejšie operácie v oblasti plastickej chirurgie a vyžaduje vysokú mieru predstavivosti, zručnosti a skúseností chirurga, zvlášť preto, že niektoré úpravy sa vykonávajú bez priameho vizuálneho vedenia. Anomálie tvaru nosa môžu byť vrodené alebo následkom úrazu a niektoré z nich môžu viesť k dýchacím problémom, ktoré spôsobuje zlá priechodnosť nosových ciest. Pred zahájením operácie je dôležité zvážiť celý rad faktorov, ako je funkčný a estetický stav – pre správnu indikáciu zákroku.

Medzi najčastejšie riešené problémy vedúce pacienta na rhinoplastiku patria:

 • hrboľ na nose
 • príliš široký nos
 • široká špička
 • odchýlená prepážka
 • sedlovitý nos a iné.

Pred operáciou je nevyhnutné starostlivo zvážiť všetky detaily, vrátane kvality tkaniva a ostatných individuálnych faktorov a podľa diagnostikovaných nálezov prispôsobiť chirurgický plán. V rámci konzultačného procesu je kľúčové spraviť dôkladnú analýzu, aby sa identifikovali a vyjasnili akékoľvek možné nerealistické očakávania pacienta.

Rhinoplastika je viac než len plastika nosa. Čo je rhinoplastika z pohľadu odborníka – estetika? 

Možnosti a techniky rhinoplastiky

Oblasť rhinoplastiky ponúka tieto možnosti:

 • Estetická (kozmetická) rhinoplastika na zlepšenie vzhľadu nosa a tváre.
 • Funkčná rinoplastika na obnovu funkcie a formy nosa. Tento typ rekonštrukčnej chirurgie sa môže použiť aj na korekciu vrodených chýb a odchýleného septa.
 • Sekundárna rinoplastika, ktorá reviduje alebo opravuje všetky problémy, ktoré sa vyskytnú po prvej operácii nosa. Niekedy pri komplikovaných zákrokoch plastiky nosa sa tomu ani ten najlepší plastický chirurg nevyhne, aj keď náprava býva zložitejšia.
 • Septoplastika, ktorá sa vykonáva na korekciu deviácie nosného septa. Nosné septum je tenká priehradová štruktúra, ktorá oddeľuje ľavú a pravú nosnú dierku. Deviácia septa sa vyskytuje, keď je septum posunuté z jeho normálnej polohy a spôsobuje blokádu nosných priechodov, čo môže viesť k problémom s dýchaním a k iným zdravotným problémom ako napr. opakované krvácanie z nosa, infekcie horných dýchacích ciest, chrípka alebo chronická sinusitída, či chronický kašeľ spojený s nosnými problémami. Počas septoplastiky plastický chirurg buď vykoná rezy alebo manipuluje s chrupavkami a tkanivami septa, aby ich vyrovnal. Tento postup sa zvyčajne vykonáva pod všeobecnou anestéziou alebo miestnou anestéziou so sedáciou a môže trvať od 30 minút do niekoľkých hodín.

Existujú dve hlavné techniky rinoplastiky: otvorená a zatvorená.

Pri otvorenej rinoplastike je chirurgický prístup k nosu vykonaný pomocou zvislého rezania na strednej časti nosa (columella) – tenkým tkanivom, ktoré oddeľuje nosné dierky. Po vykonaní tohto rezu je kôra pokožky nosa otočená nahor, čím umožňuje chirurgovi priamy prístup k štruktúram vnútri nosa. Chirurg vie presne manipulovať so všetkými štruktúrami nosa, ako sú chrupavky, kosti a tkanivá, čím sa rieši korekcia nosných abnormalít. Otvorená rinoplastika sa často používa pri zložitejších chirurgických zákrokoch, ako sú rekonštrukcie nosa po zraneniach alebo pri komplexných estetických zásahoch. Výhodou je, že je jasne vidieť základná anatómia nosa, čo vedie k presnejším korekciám, ako aj k možnosti ľahšieho prístupu k problémovým oblastiam. Avšak tento chirurgický prístup môže mať dlhšie obdobie zotavenia a väčšiu viditeľnú jazvu v porovnaní so zatvorenou rinoplastikou.

Zatvorená rinoplastika je menší zásah do pretvarovania nosa. Počas nej plastický chirurg pracuje prostredníctvom vnútorných rezných miest, čo znamená, že nie je žiadna vonkajšia jazva, ktorá by bola viditeľná po zotavení. Tento prístup korekcie nosa je často vhodný pre pacientov, ktorí hľadajú subtilné zmeny alebo majú menšie korekcie nosa. Výhody zahŕňajú menšie riziko zjazvenia a kratšie obdobie zotavenia v porovnaní s otvorenou rinoplastikou. Napriek tomu môže zatvorená rinoplastika byť technicky náročnejšia, pretože chirurg pracuje s obmedzeným prístupommenšími vizuálnymi informáciami o vnútorných štruktúrach nosa.

Komu je rhinoplastika určená?

Pacienti sa môžu rozhodnúť pre rhinoplastiku z viacerých dôvodov. Obvykle sa delia na estetické a zdravotné. Z estetického hľadiska je operácia často vyhľadávaná kvôli riešeniu estetických nedostatkov, ako sú asymetria nosa, nevhodná veľkosť nosnej špičky, nosové hrbole alebo zakrivenie nosa, ktoré môžu pacientom spôsobovať nespokojnosť s ich výzorom a negatívne ovplyvniť sebavedomie.

Funkčné dôvody na operáciu môžu zahŕňať problémy s dýchaním, vyvolané napríklad odchýlkou nosovej priehradky alebo inými štrukturálnymi anomáliami, ktoré môže plastická chirurgia účinne napraviť a zlepšiť tak nielen estetiku, ale aj funkčnosť nosa.

Psychologické aspekty rhinoplastiky

Pre mnohých pacientov môže byť nevyhovujúci nos zdrojom psychologického diskomfortu. Rhinoplastika ponúka riešenie, ktoré vedie k „vytvoreniu“ nosa, spĺňajúceho estetické predstavy pacienta a zvyšujúceho jeho sebavedomie a spokojnosť so sebou. Takáto pozitívna zmena môže mať vplyv aj na jeho sociálny život, pracovné uspokojenie a medziľudské vzťahy. Je dôležité mať realistické očakávania a dôkladne prediskutovať všetky aspekty operácie s kvalifikovaným chirurgom, ktorý dokáže ponúknuť postup šitý na mieru vašim individuálnym potrebám. Ako môže rhinoplastika zmeniť život pacienta?

rhinoplastika úprava nosa plastika nosa plastický chirurgRhinoplastika pred a po

Pred podstúpením rhinoplastiky, ako každej inej plastickej operácie, absolvujete konzultáciu s plastickým chirurgom. Počas tejto konzultácie budete diskutovať o rôznych faktoroch, aby ste určili, či ste vhodným kandidátom na operáciu a aby ste sa uistili, že postup je v súlade s požadovanými výsledkami:

Vaše ciele: Vyjadrite, aké zmeny a aký finálny výsledok by ste chceli vidieť na svojom nose pokiaľ ide o vzhľad, aké máte celkové očakávania.

Možnosti pretvarovania nosa: Váš chirurg vám vysvetlí rôzne dostupné možnosti pretvarovania nosa. To zahŕňa estetické zmeny aj funkčné zlepšenia súvisiace s dýchaním.

Zdravotný stav: Chirurg sa bude pýtať na vašu anamnézu vrátane akýchkoľvek existujúcich chorôb, alergií na lieky a predchádzajúcich lekárskych ošetrení či operácií. Je veľmi dôležité poskytnúť presné informácie, aby ste zaistili svoju bezpečnosť počas operácie. Aj to môže zavážiť, či nakoniec budete môcť podstúpiť rinoplastiku.

Vyšetrenie a meranie tváre: Chirurg vyšetrí a zmeria vašu tvár, pričom osobitnú pozornosť venuje nosu, ktorý býva aj zachytený na fotografiách, aby bolo možné zhodnotenie rhinoplastiky ,,pred a po“.

Odporúčania po operácii: Ľudia chcú mať jasnú predstavu o tom, čo môžu očakávať po operácii, vrátane toho, ako dlho bude trvať zotavenie, aký bude výsledný vzhľad, a aké sú možné riziká a komplikácie.

Riziká a komplikácie

Všetky chirurgické zákroky, vrátane plastiky nosa, nesú určitý stupeň rizika. Možné komplikácie zahŕňajú:

 • Perforáciu nosového septa
 • Infekcie
 • Krvácanie z nosa
 • Zlé hojenie rán
 • Zmena farby kože
 • Neuspokojivý vzhľad
 • Zmenu čuchu
 • Bolesť
 • Zjazvenie a i.

Plastika nosa a jej hojenie má veľmi individuálny priebeh. Je bežné, že niekedy telo reaguje na operáciu rôznymi spôsobmi, napr. aj  tzv. asymetrickým hojením.  Je to opuch, ktorý postihuje jednu stranu nosa a druhú nie. To spôsobuje, že váš nos vyzerá krivo, ale nie je to chyba, len reakcia na zotavovanie. Môže sa to vyskytnúť počas prvých týždňov po operácii.

Zotavenie a povinnosti po operácii

V závislosti od zložitosti prípadu a iných okolností môže byť rhinoplastika ambulantným zákrokom alebo môže byť pacient na čas hospitalizovaný. Plastický chirurg tiež posúdi či ju bude vykonávať v celkovej anestézii, alebo len v lokálnej, kedy je nos znecitlivený, popr. bude podaná intravenózna anestézia.

rhinoplastika po zákroku

Po operácii nosa budete pociťovať miernu až stredne ťažkú bolesť a nepohodlie. Bolesť by sa mala znížiť alebo zmiznúť niekoľko dní až týždeň po operácii. Počas tejto doby môžete užívať voľnopredajné lieky proti bolesti.

Po operácii nosa sa aplikuje na ranu:

 • malá plastová dlaha na minimalizáciu opuchov a udržanie nového tvaru nosa počas hojenia. Dlaha sa nosí jeden až dva týždne.
 • bavlnená gáza, umiestnená vo vnútri nosa. Podľa pokynov svojho lekára ju nosíte do max. dvoch dní od operácie.

Nos je špecifický v tom, že môže trvať až rok, kým sa úplne zotavíte a kým ,,sadne“ ako má. Tesne po operácii budete mať opuch štyri až šesť týždňov, ktorý sa po troch mesiacoch pomaly znižuje. Medzi tromi mesiacmi až rokom sa váš nos stále hojí a opuch môže byť stále prítomný. Úplné výsledky uvidíte po úplnom zahojení nosa, čo je zvyčajne po jednom roku. Časový harmonogram sa líši prípad od prípadu.

Ak chcete urýchliť proces hojenia v prvých týždňoch po operácii nosa, môžete skúsiť:

 • Nanášať chladné obklady (nie ľad) na líca alebo pod oči (nie priamo na nos)
 • Udržiavať hlavu zdvihnutú, najmä keď spíte
 • Minimalizovať pobyt na slnku
 • Nefúkať si nos
 • Vyhnúť sa akémukoľvek nárazu na tvár
 • Dávať pozor, aby ste pri nosení okuliarov alebo slnečných okuliarov príliš netlačili na mostík nosa
 • Nezdvíhať nič ťažké

Do práce by ste sa mali vrátiť jeden až dva týždne od zákroku. Vyhnite sa dvíhaniu ťažkých váh prvých štyri až šesť týždňov. Čo sa týka pohybu, ľahké cvičenia sa odporúčajú od štyroch až šiestich týždňov.

Rhinoplastika nosa a jej cena

Ceny rhinoplastiky sa môžu líšiť v závislosti od kliniky, skúseností a odbornosti plastického chirurga, zložitosti zákroku a ďalších faktorov. Celkové náklady môžu zahŕňať chirurgické poplatky, poplatky za anestéziu, poplatky za prípravu a starostlivosť po operácii a ďalšie prípadné náklady.

Cena plastiky nosa by však nemala byť jediným faktorom pri výbere. Dôležité je tiež posúdiť skúsenosti a odbornosť chirurga, komfort kliniky a ústretovosť zdravotníckeho personálu.  Ľudia sa často obracajú na odborníka aj na základe recenzií, skúseností a príbehov iných pacientov, ktorí podstúpili rhinoplastiku.

Kvalifikácia a skúsenosti plastického chirurga

Najlepší chirurg pre rhinoplastiku je ten, ktorý má vo svojom portfóliu čo najviac operácií takéhoto typu, cit pre detail a dostatočnú kvalifikáciu. Či už si vyberiete za miesto výkonu chirurgického zákroku mesto Bratislava alebo iné, dbajte na to, aby váš plastický chirurg mal bohaté skúsenosti a pravidelne sa vzdelával prostredníctvom školení či workshopov, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu želaných výsledkov.

Alternatívy ku chirurgii

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa boja operácií, môžete hľadať alternatívne spôsoby zlepšenia vzhľadu nosa, ako sú napríklad neinvazívne procedúry alebo kontúrovacie techniky s pomocou výplní.

Výplňová rhinoplastika využíva výplne alebo vstrekovacie látky na modelovanie nosa, napr. kyselinu hyaluronovú, ktorá sa injekčne vpichuje do určitých častí nosa, aby sa dosiahli požadované estetické zmeny. Tieto výplne sa môžu použiť na zvýšenie veľkosti nosa, vyrovnávanie nerovností, zmenšenie hrbolcov alebo iné drobné korekcie tvaru. Výhody výplňovej rinoplastiky zahŕňajú minimálne invazívny prístup, rýchlejšie obdobie zotavenia, minimálne obdobie neprítomnosti v práci alebo v bežných aktivitách. Avšak tento typ rinoplastiky má svoje obmedzenia a nie je vhodný pre všetky typy nosových abnormalít alebo estetických cieľov. Výsledky môžu trvať iba niekoľko mesiacov alebo rokov v závislosti od použitej výplne.

Pozrite si videoreferenciu od spokojnej klientky:

dokonalý nos plastická operácia nosa rhinoplastika
Menu