Doktor Mráz Banská Bystrica
980

zákrokov ročne

1

rokov praxe

MUDr. Ján Mráz

plastický chirurg, patrí medzi popredných slovenských odborníkov.

Estetickú súkromnú prax vedie v DL-CLINIC v Banskej Bystrici, pôsobí vo F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a Slovenskej lekárskej komory.

Špecializuje sa na plastickú a estetickú medicínu. Vykonáva takmer všetky typy plastických zákrokov a vďaka bohatým skúsenostiam z oblasti estetickej chirurgie ho vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Pri práci využíva moderné a progresívne techniky liečby, ktoré vždy prispôsobuje špecifickým požiadavkam každého pacienta.

Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a Slovenskej lekárskej komory, prednáša na univerzite a pravidelne sa zúčastňuje školení a workshopov, preto dokáže vo svojej praxi aplikovať najnovšie postupy liečby v oblasti estetickej medicíny.

2014
Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, Oddelení zobrazovacích metod
2015
FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Klinika plastickej chirurgie SZU
2016
DL Clinic, Banská Bystrica
2020
SPINN Clinic, Ružomberok

Ambulancia

Menu