Doktor Mráz Banská Bystrica
320

zákrokov ročne

1

rokov praxe

MUDr. Ján Mráz

plastický chirurg, patrí medzi popredných slovenských odborníkov.

Estetickú súkromnú prax vedie v Klinike Rudlová v Banskej Bystrici, pôsobí vo F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a Slovenskej lekárskej komory.

Špecializuje sa na plastickú a estetickú medicínu. Vykonáva takmer všetky typy plastických zákrokov a vďaka bohatým skúsenostiam z oblasti estetickej chirurgie ho vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Pri práci využíva moderné a progresívne techniky liečby, ktoré vždy prispôsobuje špecifickým požiadavkam každého pacienta.

Je členom Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie a Slovenskej lekárskej komory, prednáša na univerzite a pravidelne sa zúčastňuje školení a workshopov, preto dokáže vo svojej praxi aplikovať najnovšie postupy liečby v oblasti estetickej medicíny.

Vlastnými slovami:
„Ako plastický chirurg som hlboko odhodlaný pomáhať svojim pacientom cítiť sa sebavedome a šťastne vo svojej vlastnej koži. Snažím sa zachovať si holistický prístup a svoju kariéru som zasvätil ovládaniu najnovších techník a technológií vo svojom odbore, aby som mohol každému jednému z mojich pacientov poskytnúť tú najvyššiu úroveň starostlivosti.

Špecialitou sú operácie na nose a tvári, prsníkov a modelácia tela, portfólio mojich výkonov je ale naozaj veľmi široké. Snažím sa byť aktívny vo svojej profesionálnej komunite, som členom rôznych svetových a slovenských organizácií, zúčastňujem sa konferencií, stáží u najpoprednejších plastických chirurgov a neustále sa sa vzdelávam, aby som zostal aktuálny vo svojom odbore a vedel to pretaviť k spokojnejším zákazníkom.

Postupom času som u časti klientov získal povesť výnimočných výsledkov, no ja to nepovažujem za nič výnimočné. Som jednoducho niekto, kto je zapálený pre to, čo robí, a ktorý sa každý deň snaží zo seba vydať to najlepšie a tvrdo pracujem na tom, aby som si tieto vlastnosti zachoval aj vo svojej praxi. Som vďačný za dôveru, ktorú do mňa moji pacienti v priebehu rokov vkladajú, a som poctený, že môžem pozitívne ovplyvniť ich životy. Či už vykonávam jednoduchý alebo zložitý zákrok, ku každému prípadu pristupujem s rovnakou starostlivosťou a zmyslom pre detail.“

Ambulancia

Menu