Rhinoplastika z pohľadu estetiky: pohľad odborníka

# Zákroky
rhinoplastika socha úprava nosa

Myslím si, že dobrý plastický chirurg by sa mal vyvíjať aj v umení. Tak môže lepšie chápať dôležitosť symetrie a rovnováhy pri operáciách takisto, ako umelec pri vytváraní estetických diel. V rovnakom duchu je ľudská tvár zložitým plátnom, ktoré na dosiahnutie krásy a harmónie vyžaduje starostlivú pozornosť k detailom. Jednou z najviac prominentných čŕt tváre je nos. Ak je ten v disharmónii so zvyškom tváre, vzhľad môže pôsobiť rušivo ako celok. V tomto momente prichádza v plastickej chirurgii na rad rhinoplastika, známa aj ako plastika nosa.

Ako esteticky založený človek chápem, že plastika nosa nie je len o zmenšení alebo zväčšení nosa. Ide o vytvorenie harmonickej rovnováhy medzi nosom a ostatnými črtami tváre.

Pred začatím plánovania operácie je dôležité mať dobrú prípravu – v našom prípade fotografiu a osobnú konzultáciu, kde venujeme pozornosť proporciám nosa vo vzťahu k zvyšku tváre.

Ďalším krokom je definovanie nosných dierok a koreňa nosa. Nosné dierky by mali byť umiestnené mierne nad polovicou nosa a mali by byť tvarované tak, aby zodpovedali kontúram tváre. Chrbát nosa je oblasť medzi očami a špičkou nosa a mal by byť starostlivo vytvarovaný tak, aby zachytil jedinečný tvar a krivku nosa. Ak máme základný tvar nosa stanovený, je čas pridať detaily.

Venujeme pozornosť tvaru nosných dierok, ktoré by mali byť mierne rozšírené a majú oválny tvar. Špička nosa by mala byť dobre ohraničená a mala by mať mierne zakrivený tvar, pričom spodná časť nosa mierne klesá nadol. Jedným z najdôležitejších aspektov tvarovania nosa je zachytiť jemné nuansy anatómie.

Chirurg musí mať schopnosť vizualizovať konečný výsledok a spolupracovať s pacientom na vytvorení nosa, ktorý dopĺňa jeho jedinečnú štruktúru tváre. Z použitím dnes dostupných technológií je toto možné vizualizovať a aspoň sčasti priblížiť predstavy klienta s reálnymi možnosťami, ktoré vieme výkonom poskytnúť.

Operácia nosa je teda chirurgický zákrok, ktorý zahŕňa úpravu nosa tak, aby sa zlepšil jeho vzhľad alebo sa zlepšila jeho funkcia. Ide o delikátnu a komplexnú procedúru, ktorá si vyžaduje chirurga s hlbokým pochopením anatómie tváre, s citom pre detail a umeleckým dotykom. Dobre vykonaná rhinoplastika môže viesť k vyváženejšiemu a harmonickejšiemu profilu tváre, čím sa zvýši sebadôvera a sebaúcta jednotlivca.

Váš plastický chirurg Ján Mráz

Všetky článkyPrvá konzultáciaZákroky

Zdielať článok:

Facebook Twitter E-mail
Menu