Plastiku nosa na Slovensku vám preplatí aj poisťovňa: v akých prípadoch?

# Zákroky
operácia nosa poisťovňa rhinoplastika

Rhinoplastika je jednou z najčastejších chirurgických plastických operácií, ktorá sa vykonáva na Slovensku. Cena za túto operáciu sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov. Koľko stojí plastická operácia nosa na Slovensku sme si už povedali v predchádzajúcom príspevku. Dnes nás bude zaujímať, či nám niečo z tejto sumy vie preplatiť aj poisťovňa, alebo celá suma bude len na našich pleciach.

Cena rhinoplastiky na Slovensku môže začínať na sume približne 2 000 € a končiť na sume 4 000 € a viac. Jej výška závisí od viacerých faktorov. Ide najmä o skúsenosti plastického chirurga, lokalitu výkonu zákroku, použitú techniku, náročnosť operácie, riziká a komplikácie, ktoré môžu nastať, či iné náklady, ktoré v súvislosti so zákrokom vzniknú.

Mnohí pacienti často nevedia, že si môžu nechať tento zákrok preplatiť poisťovňou. Za akých podmienok poisťovňa preplatí plastiku nosa? A je to vôbec možné?

Na začiatok je dôležité definovať rozdiel medzi rhinoplastikou ako chirurgickým zákrokom a rhinoplastikou ako výkonom estetickej chirurgie. Estetická chirurgia je zameraná výhradne na zlepšenie vzhľadu, nie je určená na liečbu zdravotných problémov a poisťovne ju zvyčajne nepreplácajú. Na druhej strane sú však zákroky, ktoré sú vykonávané z medicínskych dôvodov. A tieto poisťovne zväčša preplácajú.

Čo hradí poisťovňa?

Na Slovensku zdravotná poisťovňa môže preplatiť náklady na rhinoplastiku, ak je zákrok medicínsky odôvodnený. To znamená, že ak má pacient problémy s dýchaním z dôvodu zlej anatómie nosa alebo v dôsledku poškodenia nosa spôsobeného napríklad úrazom, poisťovňa pravdepodobne zákrok preplatí. Na druhej strane, estetická operácia nosa, ktorá sa vykonáva výlučne z estetických dôvodov, zvyčajne nie je hradená poisťovňami a pacient si musí zákrok financovať sám.

Poisťovňa prepláca tie výkony, ktoré sú medicínsky odôvodnené, napríklad pri popáleninách. Estetická chirurgia, ktorá nie je odôvodnená zo zdravotných dôvodov, nie je hradená poisťovňou.

V tabuľke nižšie sú uvedené príklady, kedy poisťovňa môže a nemusí preplatiť rhinoplastiku:

Dôvod zákroku Preplatenie poisťovňou
Dýchacie problémy spôsobené anatómiou nosa Áno
Poškodenie nosa v dôsledku úrazu Áno
Estetické dôvody Nie

Ako preplácajú chirurgické zákroky naše najväčšie zdravotné poisťovne?

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia vám uhradíme každý výkon realizovaný zo zdravotných dôvodov. Výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov určených pre jednotlivé ochorenia, vám môžeme plne alebo čiastočne uhradiť len s predchádzajúcim súhlasom nášho revízneho lekára. Žiadosť o takýto súhlas podáva do poisťovne lekár, nie pacient,“ informuje na svojich oficiálnych stránkach zdravotná poisťovňa Dôvera. Zároveň dodáva, že korekčné, plastické a estetické výkony sú z poistenia hradené len vtedy, ak sú medicínsky opodstatnené, teda sú vykonávané „zo zdravotných dôvodov“. Výkony realizované čisto len z estetických dôvodov nepreplácajú. Rovnaký postoj má aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. V prípade, že sa jedná o zdravotne indikovaný zákrok, celú operáciu preplácajú. Ak nejde o zdravotné komplikácie, len o estetický zákrok, operáciu si hradí pacient sám.

Je dôležité poznamenať, že každá poisťovňa má svoje vlastné pravidlá a kritériá preplácania zákrokov. Preto je potrebné sa pred zákrokom poradiť s konkrétnou poisťovňou o možnostiach preplatenia.

V zásade, plastické chirurgické zákroky zvyčajne nezahŕňa pokrytie zo strany zdravotného poistenia. Výnimkou je, keď sa prostredníctvom operácie rieši alebo predchádza zdravotným komplikáciám. V takých prípadoch môže byť operácia hradená poistným, či už čiastočne alebo v plnej miere. Odporúčanie od odborníka je nevyhnutné. Po ňom nasleduje konzultácia so zdravotníckym zariadením a poisťovňou ohľadom možností a rozsahu preplatenia zákroku.

Ako postupovať, ak si chcem dať preplatiť chirurgický zákrok od poisťovne?

Ak máte záujem o preplatenie chirurgického zákroku zo strany zdravotnej poisťovne, postupujte podľa týchto krokov:

  • konzultácia so špecialistom: Navštívte lekára špecialistu v oblasti, ktorá sa týka vášho plánovaného zákroku. Môže to byť ORL lekár alebo plastický chirurg, ktorého si vyberiete. Tento lekár zhodnotí vašu situáciu a určí, či je zákrok z medicínskeho hľadiska nevyhnutný.
  • získanie odporúčania: ak lekár dôjde k záveru, že zákrok je z medicínskeho hľadiska odôvodnený, vyžiadajte si od neho písomné odporúčanie alebo potvrdenie. Tento dokument by mal obsahovať dôvody, prečo je zákrok potrebný, a aké zdravotné problémy tým riešite.
  • podanie žiadosti do poisťovne: s odporúčaním od špecialistu podajte žiadosť o preplatenie zákroku vo vašej zdravotnej poisťovni Dôvera, VŠZP alebo inej. K žiadosti pripojte všetky potrebné lekárske správy a dokumentáciu, ktorá podporuje vašu žiadosť.
  • čakanie na rozhodnutie poisťovne: poisťovňa preverí vašu žiadosť a priloženú dokumentáciu. V niektorých prípadoch môže byť potrebné doplnenie ďalších informácií alebo testov. Na základe posúdenia vám poisťovňa oznámi, či a do akej miery bude zákrok hradený.
  • plánovanie zákroku: ak je žiadosť schválená, môžete začať plánovať samotný zákrok. Uistite sa, že máte jasné informácie o tom, aké náklady budú kryté priamo poisťovňou a čo budete musieť uhradiť vy.
  • dokumentácia a nároky po operácii: po zákroku si uschovajte všetku dokumentáciu a doklady o nákladoch spojených so zákrokom. V prípade potreby ich môžete predložiť poisťovni ako dôkaz alebo v prípade dodatočnej žiadosti o preplatenie.

Pamätajte, že každá zdravotná poisťovňa môže mať špecifické požiadavky na proces schvaľovania a preplácania nákladov. Je preto dôležité pred začatím procesu konzultovať konkrétne podmienky a postupy vašej poisťovne.

Ako veľmi (ne)záleží na vzhľade?

Niektorí pacienti uprednostňujú funkčnosť nosa pred jeho vzhľadom. V takom prípade by mali vyhľadať ORL lekára, ktorý by im mohol pomôcť s dýchacími problémami. V prípade, že pacient potrebuje aj estetickú úpravu, je vhodné nájsť lekára s dostatočnými skúsenosťami – skúseného plastického chirurga. Pri takejto komplexnej operácii aj milimeter navyše môže byť badateľný, preto je dôležité zvoliť skúseného operatéra s moderným prístupom. Je nevyhnutné myslieť na to, že spôsob operácie sa v posledných 20 rokoch výrazne zmenil a nie je nutné používať staré metódy. V prípade, že pacient potrebuje aj estetickú úpravu, poisťovňa môže preplatiť celú operáciu.

Všetky článkyPrvá konzultáciaZákroky

Zdielať článok:

Facebook Twitter E-mail
Menu